Zakelijk

Gemeente

 • voor inwoners die in financiële problemen dreigen te komen
 • voor de inwoners met betalingsachterstanden
 • voorkomen van huisuitzettingen
 • voor de inwoners om zelfredzaam te worden

Werkgever

 • bij schuldenproblematiek van de werknemer omdat dit een extra belasting voor de werkgever kan zijn
 • ziektekosten en ziekteverzuim verlagen door een budgetcoach aan te bieden aan de werknemer
 • signaleren; bied een budgetcoach aan als de werknemer met regelmaat voorschotten komt vragen of als er sprake van loonbeslag is
 • wegnemen van stress en spanningen bij de werknemer 

Woningcorporatie / stichting

 • voor de huurder met huurachterstand
 • andere situaties waardoor financiële achterstanden ontstaan

Banken en financiële instellingen

 • voor klanten die een achterstand in de hypothecaire of andere lening hebben
 • De kracht is om in een vroeg stadium een budgetcoach aan de klant aan te bieden om verdere problemen te voorkomen, vaak is er dan nog een oplossing mogelijk

Werkzaamheden algemeen

 • overzicht van je inkomsten en uitgaven
 • hulp bij betalingsachterstanden/schulden
 • hulp bij de administratie
 • benaderen van instanties bij het overlijden van een dierbare
 • administratie ordenen en opbergen
 • begeleiding en coaching
 • plan van aanpak
 • tips en advies
 • ondersteunen administratieve werkzaamheden bij bedrijven

Waar?

 • bij particulieren thuis
 • bij het bedrijf voor het inloop/adviesspreekuur

 

SLIMMER OMGAAN MET GELD